Algemene voorwaarden Lagarde

Op overeenkomsten en aanbiedingen van Lagarde, Blankestijn, Entris, Escron en Excellis zijn de algemene voorwaarden van Lagarde Groep van toepassing. Bekijk de algemene voorwaarden van Lagarde Groep.